http://www.erex24.cz/

Západní civilizace a křesťanství nejenže přejaly z oblasti východního středomoří a středního východu veškeré znalosti a dovednosti ve vědě, umění, vojenství, technologiích, matematice a podobně, ale také nejrůznější náboženské symboly, svátky, jména, rituály a přizpůsobily si je k obrazu svému.

Penisy na každém kroku

Původní křesťanství se postupem doby začalo stále více prosazovat jako politicko-mocenský prvek mnoha vladařů a hlavně dobyvatelů. Je zajímavé, že agresivita souvisí s testosteronem stejně jako sexuální chtíč. Zdá se proto, že není náhodou, když původní raně románské nízké církevní stavby se postupem staletí proměnily ve, vysokými věžemi oplývající, stavby, čnící k nebi, podobné penisům v erekci. Je snad již v tomto symbolu zakódována agresivita západní civilizace?