Každý člověk zcela přirozeně stárne. Každý člověk v civilizovaném světě má po létech vykořisťování zaměstnavatelem nárok (zatím ještě) na penzi. To znamená na odpočinek po práci a trávení posledních let života čekáním na smrt. Jako u všeho, je ale mnohem lépe být na toto období života trochu připraveni.Protože kdo je připraven, ten není zaskočen. A zaskočení – například rybí kosti v krku může být událostí dokonce život ohrožující.

Astrolog, nebo kartářka?

Lidé chtěj tedy vědět, co je asi tak čeká v budoucnu. Ne vždy se ale podaří takové informace získat.Je ale možné poměrně přesně zjistit alespoň základní věci, které pro člověka vyplývají z fyzikálních či biologických zákonitostí, nebo ze stávajících zákonů a platných vyhlášek. S těmito parametry se pracuje nejlépe. Proto například výpočtem starobního důchodu na kalkulačkách, umístěných na mnoha místech internetu, získáme naprosto přesný termín odchodu do penze a taky přibližnou výši naší penze, vyplácené státem.