Na začátku to byl pro vás jen velký šok, ze kterého jste se týdny nemohl vzpamatovat. Takové to je, když člověk zjistí, že celý jeho dosavadní život byl jeden velký omyl, že žil v klamu, a především v sebeklamu, že se po většinu života hnal za marností, která nedává absolutně žádný smysl. Poté jste nemohl pochopit, jak tento svět může tímto způsobem fungovat. Vždyť stejně tak jako vy se denně obelhávají milióny lidí na tomto světě. Ti všichni se každý den vydávají na svou honbu za penězi, ať už jakýmkoli způsobem a žijí jen proto, aby vydělávali. A ti, co vydělávají mnoho jsou přesvědčení, že se jim daří naplňovat smysl jejich života, a že se mají lépe než zbytek lidí na světě.

Blaženost procitnutí

Takovou nebetyčnou hloupost jste si celá desetiletí nalhával. Po celou dobu, co jste pouze shromažďoval svoje zlato, abyste byl bohatší a bohatší a mohl si kupovat, co vás jen napadne. Naštěstí přišlo probuzení. Přišlo pozdě a způsobilo vám nemalý šok, ale už jste pochopil, že je důležité, že vůbec přišlo, neboť mnoha lidem se takového dobrodiní nikdy nedostane. Vy se už nyní můžete těšit až přijde Kálí, můžete se připravit na její návštěvu, abyste ji přivítal s radostí, jak se sluší a patří.